Sedan hösten 1989 - i 30 år !


"Rätt försäkring ger trygghet
till rätt pris".

Vad vi erbjuder vi inom liv och pension

Välkommen till vår nya pension och försäkringspresentation

 

 

 

Nyckeltal 2019

 

 

Nyckeltal och basbelopp – De viktigaste siffrorna!

 

Pensionsrådgivning

   RÅDGIVNING TILL ALLA ANSTÄLLDA
Idag är det vanligt att den rådgivning som anställda får av företagets föresäkringsförmedlare helt är inriktad på tjänstemännen med alternativ ITP, de man ibland kallar för ”tiotaggare”. Nu växer det fram önskemål om att delge all personal rätt och förståelig information om tjänstepensionen. Hamrén Pension & Försäkring har därför utarbetat en affärsmodell som tillgodoser behovet av rådgivning till alla anställda!

Vår rådgivning skall kännetecknas av stor kompetens och informationen skall presenteras på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt. Självklart uppfyller rådgivningen kraven i den nya lagen om finansiell rådgivning.


   ONLINETJÄNST
För att den anställde kontinuerligt skall ha tillgång till sina uppgifter finns en onlinetjänst. Via onlinetjänsten får den anställde tillgång till pensions- och försäkringsbesked.. Det är också möjligt att rapportera in uppgifter med betydelse för rådgivningen, t.ex. ändrad familjesituation.


   PENSIONSBESKED
Pensionsbeskedet ger den anställde en samlad bild av pensionssituationen och försäkringsskyddet vid sjukdom, olycksfall och dödsfall. Sammanställningen inkluderar allmän pension via det statliga systemet, aktuell tjänstepension samt om fullmakt lämnats, tidigare tjänstepension samt privata försäkringar.


   FÖRSÄKRINGSBESKED
Det viktigaste och kanske svåraste beslutet avseende tjänstepensionen är att bestämma hur kapitalet skall placeras. I Försäkringsbeskedet ges den anställde en samlad bild av gjorda placeringar. Den riskanalys som utgår från individens egna situation och önskemål tillsammans med den aktuella pensionssammanställningen, ger ett bra beslutsunderlag till det framtida pensionssparandet.. Naturligtvis skall det ställas i relation till allt övrigt sparande.


   EFTERLEVANDESKYDD SAMT SJUK- OCH OLYCKSFALL
I själva begreppet ”försäkring” finner vi viktiga delar ur ett riskperspektiv. Det belyses särskilt i vår redogörelse kring sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och efterlevandeskydd.