Sedan hösten 1989 - i 30 år !


"Rätt försäkring ger trygghet
till rätt pris".

Försäkringsinformation

Behöver du en snabb men ändå heltäckande överblick över de anställdas försäkringsskydd? Då är detta den perfekta kursen för dig. På denna kurs får du en övergripande kunskap om hur försäkringsystemen är uppbyggda och en inblick i lagstadgade försäkringar och avtalsförsäkringar. Du får också en överblick över försäkringsskyddet för både arbetare och tjänstemän.

 

Kursens innehåll:

Hur ser försäkringsskyddet ut för de anställda?
Hur kompletterar försäkringssystemens olika delar varandra?
Hur ser det lagstadgade försäkringsskyddet ut?
Vilket ansvar har arbetsgivare och anställda. Vi ger konkreta råd och tips.