Rätt försäkring ger trygghet
till rätt pris

Kontakt Liv & Pension

 


Roger Pargéus

Livförsäkringsförmedlare

Tfn kontor: 060- 12 57 70
Mobil: 070 - 210 01 35
Maila Roger

Ulf Hamren

Sakförsäkringsförmedlare, Livförsäkringsförmedlare även Fondförmedling

Tfn kontor: 060- 12 57 70
Mobil: 070 - 611 99 98
Maila Ulf
 

Mimi Chemshirova

Försäkringsförmedlarassistent
Nyligen anställd

Maila Mimi