Sedan hösten 1989 - i 30 år !


"Rätt försäkring ger trygghet
till rätt pris".

Kontakt Liv & Pension

 


   

Roger Pargéus

Livförsäkringsförmedlare

Tfn kontor: 060- 12 57 70

Mobil: 070 - 210 01 35
Maila Roger

     


Ul
f Hamren

Sak och livförsäkringsförmedlare 
 
Tfn kontor: 060- 12 57 70
Mobil: 070 - 611 99 98
Maila Ulf
 

 

Mimi Chemshirova

Försäkringsförmedlarassistent


Maila Mimi