Rätt försäkring ger trygghet
till rätt pris

Miljöpolicy

Ett aktivt miljöarbete är en av grundpelarna i vår dagliga verksamhet. Detta är de punkter som vi eftersträvar varje dag. Har du några frågor om vår miljöpolicy är du välkommen att kontakta oss.

– Vi ska aktivt arbeta med att minska drivmedelsförbrukningen kopplad till persontransporter vid besök hos kunder och partnerföretag samt personalutbildningar genom att använda energieffektiva transporter och fordon.

– Vi ska arbeta med att minska vår användning av el från kontorslokaler och kontorsutrustning.

– Vi ska säkerställa att vår hantering av avfall från kontor sker på ett sätt som möjliggör återanvändning och återvinning och som därigenom leder till en bättre resurshushållning.

– Våra leverantörer som är kopplade till våra försäkringstjänster förutsätts bedriva ett miljöarbete som ligger i linje med vårt.

– Vi skall uppfylla samhällets miljökrav, förebygga föroreningar och kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete.