Sedan hösten 1989 - i 30 år !


"Rätt försäkring ger trygghet
till rätt pris".

Om oss

Försäkringskonsult är ett specialist- och rådgivningsföretag inom försäkring. 
Med vår erfarenhet och kompetens ger vi råd om försäkringar där vi, utifrån kundens behov och önskemål, söker att använda branschens bästa produkter. 
Verksamheten är registrerad hos Finansinspektionen och utgår från två huvudområden.
Sak- och skadeförsäkring samt Liv & pension.

Försäkringskonsult skall vara en värdefull samarbetspartner till vår uppdragsgivare.
Uppdraget består oftast av behovsanalys, framställande av upphandlingsunderlag /upphandling och utvärdering – även för uppdrag som omfattas av LOU och LUF.

Våra kunder är i första hand stora och medelstora företag samt offentlig sektor som landsting kommuner och kommunala bolag.