Sedan hösten 1989 - i 30 år !


"Rätt försäkring ger trygghet
till rätt pris".

Advisory Board

Vi har anslutit en grupp rådgivare som består av erfarna personer från försäkringsbranschen.

Motivet är att tillskapa en erfarenhetsbank till stöd för vår verksamhet.Rådgivare:
•Claes-Eric Selling    (Skandia Industri, If.. – stora och medelstora företag)
• Göran Adolfsson    (Skandia - Sakmäklare Mitt Mäklarna sedan 1989)
• Ulf Häggqvist          (Trygg Hansa, Zurich, Marsch Mclennan – mäklare)