Sedan hösten 1989 - i 30 år !


"Rätt försäkring ger trygghet
till rätt pris".

Vad erbjuder vi inom sak/skadeförsäkring

Företagsförsäkring

Med vår långa erfarenhet och kompetens ger vi goda råd kring försäkringsfrågor med utgångspunkt från kundens behov och önskemål. Vi använder oss av samtliga, i Sverige verksamma, försäkringsgivare och söker alltid efter de mest lämpade produkterna.
Våra kunder är främst mindre och medelstora bolag samt landsting, kommuner, kommunala bolag. 

Det grundläggande arbetet innebär:
• Behovsanalys
• Riskanalys och försäkringspolicy
• Produktjämförelse mellan försäkringsbolag
• Upphandling och förmedling av försäkringslösningar – även enl. LOU och LUF
• Löpande uppföljning med sammanställningar av befintliga försäkringar
• Hjälp att anmäla skada vid skadefall

Yrkestrafik

Försäkra företagets alla fordonstyper – från bil, lastbil, släp, entreprenadmaskiner till mc och atv samt motorredskap som t.ex. traktor och gaffeltruck. Du väljer själv vad försäkringen ska omfatta – enbart trafikförsäkring eller fullständigt skydd för fordonet och det som transporteras i det. Självklart kan du även försäkra hela företaget – vi skräddarsyr företagsförsäkringen för ditt unika företag!

Fastighetsförsäkring

Vi försäkrar alla typer av byggnader – oavsett om byggnaden är hyres- eller, kontors-fastighet, lagerbyggnad, hotell, samlingslokal, affärshus eller någon annan typ av
byggnad.

Offentlig upphandling enligt LOU & LUF

Försäkringskonsult genomför upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling
(LOU och LUF).
Förutom att vi har lång erfarenhet av upphandling, har vi väl utvecklade metoder för behovsanalys värdering och riskbesiktning.
Den utvärdering som görs vid våra upphandlingar bygger på,  och underlättas av,
väl genomarbetade upphandlingsunderlag. Vi lämnar gärna referenser – både avseende kunder och medverkande försäkringsbolag

 

Vi samarbetar med Bricon – Brand och riskingenjörerna

 

Bricon bedriver konsultverksamhet inom brandskyddsprojektering och riskhantering.
Bricon har ett brett kontaktnät med byggherrar, entreprenörer, myndigheter och konsulter inom branschen. Bricon erbjuder konsulttjänster för brandteknisk projektering, både förenklad dimensionering och analytisk dimensionering och har även bred kompetens och erfarenhet från riskhantering inom industrin och hantering av brandfarlig vara.
För mer information om Bricon se: www.bricon.se.