Sedan hösten 1989 - i 30 år !


"Rätt försäkring ger trygghet
till rätt pris".

Kontakt Sak & Skadeförsäkring

 

Försäkringsrådgivare
Sak- skadeförsäkring / Företagsmotor 

 

 

Arne Persson

Sakförsäkringsförmedlare

Tfn kontor: 060-12 57 70 
Mobil: 070-109 80 10
Maila Arne

 

Ulf Hamren

Sak och livförsäkringsförmedlare 

Tfn kontor: 0611-202 70
Mobil 070 - 611 99 98
Maila Ulf

 

Andreas Jansson

Sakförsäkringsförmedlare

Tfn kontor: 0611- 202 70
Mobil: 070- 242 06 66
Maila Andreas

 

Mimi Chemshirova

FörsäkringsförmedlarassistentMaila Mimi

Rickard Nyberg

Sak försäkring / Företagsmotor
Försäkringsrådgivare

Tfn. kontor: 060-12 57 70
Mobil: 070-611 99 03
Maila Rickard