Sedan hösten 1989 - i 30 år !


"Rätt försäkring ger trygghet
till rätt pris".

Företag & Offentlig förvaltning

 

SKADEFÖRSÄKRING

Företags-, industri-, yrkestrafik- och fastighetsförsäkring

 

Som er samarbetspartner hjälper vi er med:

– Riskanalys, försäkringsplan, värderingar
– Upphandling av försäkring
– Årlig uppföljning och revidering av försäkringarna
– Information och rådgivning, utbildning
– Skadeförebyggande rådgivning
– Skadeservice

Hämta blanketter >>