Sedan hösten 1989 - i 30 år !


"Rätt försäkring ger trygghet
till rätt pris".

Person och sakskada

 

Som kund hos Mitt Mäklarna Försäkringskonsult får du tillgång till kvalificerad försäkringsrådgivning utifrån en helhetssyn. Vår rådgivning skall kännetecknas
av ett förtroendefullt uppträdande med mångårig dokumenterad kompetens och branscherfarenhet.

Vi utger oss inte för att vara skadereglerare utan våra insatser är helt inriktade på att hjälpa våra kunder i samband med skador, dels med skadeanmälaningar, men även bistå försäkringsgivaren med fakta så att uppkomna skador regleras korrekt.

Skadeservice

 

Skadeanmälan endast för kunder med särskilt skadeserviceavtal.

Anmälan skadeserviceavtal

 

Skada av motorfordon

 

 

Så gör du vid skada av motorfordon 

1. Blev det personskador? Ring 112 och larma polis och ambulans.

2. Gör en notering om fordonets placering. Rita gärna en skiss

3. Har du tillgång till kamera? Ta ett par bilder som visar fordonets position och eventuella viktiga vägskyltar.

4. Finns det vittnen? Notera namn, adress och telefonnummer.

5. Fyll i första sidan på skadeanmälan tillsammans med föraren av det
andra fordonet. Dela sedan på anmälan och fyll baksidan var för sig.

6. Du behöver inte diskutera vems fel det var. Det sköter försäkringsbolagets skadereglerare.

7. Alla typer av skador anmäler du på telefon. Eller via bolagets hemsida.


 

Skadeanmälan

 

Företag:
08 – 506 920 00

Företag:
08 – 517 633 00

Fordon:
0771 – 77 10 00
Jour:
020 120 00 25

Företag:
0770 – 456 900

Företag:
0771 960 960
Fordon:
0771 960 960
Jour:
020 45 00 00

Företag:
0771 326 328
Fordon:
0771 326 328
Jour:
0771 326 328

Företag:
08 615 28 00

Företag:
0771 815 818
Fordon:
0771 815 818
Jour:
0771 815 818

Företag:
0611 253 00
Jour:
020 59 00 00

Företag:
0200 21 21 20
Fordon:
0200 21 21 20
Jour:
0200 21 21 20

Företag:
0771 122 300

Företag:
0771 111 500
Fordon:
0771 111 500
Jour:
0771 111 500

Sjukvårdsplanering:
020 – 47 80 50