Sedan hösten 1989 - i 30 år !


"Rätt försäkring ger trygghet
till rätt pris".

Vi har firat 30 års jubileum!

För en tid sedan så samlades vi i Härnösand med respektive för att ”fira” våra första 30 år. Bolaget startade under senhösten 1989 som en del av Skog & Rosén.  Vi blev därmed ett av det allra första försäkringsmäklarbolagen i Sverige. Numera finns vi representerade med kontor både i Sundsvall och Hudiksvall men vi valde att samlas i Härnösand där vi har vårt administrativa kontor på Kronholmen.
Vi passade på att besöka Sandlund/Hossain, ett expansivt företag som genom sitt sätt att bedriva sin verksamhet arbetar både med hållbarhet och schyssta villkor 
– något som vi gillar!

                

Sandlund/Hossain  sandlundhossain.com/sv/  tillverkar läderprodukter i Bangladesh och arbetar med hållbarhet ur flera perspektiv. De har hållbar produktion med låg klimatpåverkan och använder ekologiska material. De arbetar också med social hållbarhet genom att erbjuda schyssta arbetsförhållanden med bra villkor för anställda. Via sitt initiativ Cow Founders arbetar de även med det globala målet - Ingen fattigdom.

Cow Founders-initiativet innebär att de donerar kalvar till fattiga familjer på landsbygden i Bangladesh, som en form av mikrolån. Familjen får i och med detta ta hand om kon och ta del av allt kon producerar under sin livstid. När det är dags för Sandlund/Hossain att ta hand om kohuden får familjen allt kött. Antingen får de ett bra matförråd eller så säljer de köttet och kan återinvestera i en ny ko, eller köpa annat nödvändigt.