Liv och pension


LIV & PENSIONFÖRSÄKRING


Tjänstepension

Alla tjänstepensioner ägs av företaget, d.v.s. arbetsgivaren är försäkringstagare och den anställde försäkrad.Företaget eller den anställde kan välja att förvalta pensionskapitalet i traditionell livförvaltning eller i fondförvaltning. Kombinerad förvaltning, dvs att dela upp premien och själv välja hur stor del som ska gå till respektive förvaltningsform, är också en möjlighet. Vid pensioneringen har individen rätt att bestämma hur utbetalningen ska ske dock med de begränsningar som inkomstskattelagen och försäkringsavtalet ger.

 

Sjukförsäkring/sjukvårdsförsäkring

Sjukförsäkring är ett skydd mot inkomstbortfall i samband med sjukskrivning. Ersättningsnivån regleras i avtalet om tjänstepensionsförmåner.

Sjukförsäkringen är ett komplement till den allmänna sjukförsäkringen (sjukpenning).

Sjukvårdsförsäkringar / privatvårdsförsäkringar ska ses som ett komplement till den offentliga vården. Försäkringsbolagen erbjuder sina kunder privat sjukvård av god kvalitet och med hög servicegrad när den behövs – inte när andra har tid. Vare sig det gäller en snabb konsultation eller en mer långsiktig rehabilitering, utgår vi från att man vill få professionell hjälp närhelst man behöver den. Hälsan är det viktigaste vi har.

 

Livförsäkring t.ex. kompanjonförsäkring

Syftet med en kompanjonsförsäkring är att lösa ut den försäkrades andel vid ett dödsfall. Därför behöver vi veta andel av ägarskap och marknadsvärde på företaget. När det gäller en privat tecknad livförsäkring är syftet att täcka den skada som uppstår då en familjemedlem avlider. Det kan handla om kompensation för inkomstbortfall och/eller låneskydd för den gemensamma bostaden.

 

Försäkringen som oftast kräver hälsoprövning kan tecknas av person som har fyllt 18 år men inte 65 år. Försäkringstiden är ett år men förlängs automatiskt ett år i taget, dock längst till 70 års ålder. Försäkringsbeloppet utbetalas vid dödsfall under försäkringstiden. Vem som helst kan vara förmånstagare.